Origine Roma

Epigrafi totali: 299


EpigrafiTesto dell'iscrizioneEpiCUM n.Korhonen n.Inv. n.
Immagine di Ursino3 Iullius Illyricus· / Vetihe Gratia filie ((hedera)) / Sabinianeti carissime· / ((columba)) ((ramus_olivae)) ((urceus)) ((poculum)) 3 362 721
Immagine di Ursino6 ((laurus)) / D(is) M(anibus) / Primitiva / matri dulci- / sime fecit. 6 323 887
Immagine di Ursino7 D(is) ((corona)) ((hedera)) M(anibus) / Valeriae Maxime / M(arcus) Ulpius·Ianuarius / coniugi·bene·merenti / posuit·quae·vixit·ann(is) / XVIIII·mensibus·III / ------ 7 338 937
Immagine di Ursino8 M(arcus)·Aebutius·M(arci)·l(ibertus) / Macedo pater / M(arcus) Aebutius·M(arci) l(ibertus)· / Calustratus·f(ilius) / v(ivit)·M(arcus)·Aebutius·M(arci)·l(ibertus) / Eros v(ivit) Iulio L(uci) i(berta) Ber- / enicene 8 413 888
Immagine di Ursino9 D(is) M(anibus) / Gerontiae / filiae k(a)r(issi)m(ae) 9 453 927
Immagine di Ursino10 / Marcellino et Plombino / Pascentiae que vix(it) a(nnis) XXI 10 547 726
Immagine di Ursino12 Bonifati·Vi- / vas·Sacerdus 12 366 933
Immagine di Ursino13 Iucus·ↄ l(ibertus) / Lucrio 13 455 938
Immagine di Ursino19 Dìs·Mánibus / Acte·filiae· / pìissimae· / Secundus· / pater· / vix(it)·ann(is)·XIII· 19 259 415
Immagine di Ursino20 D(is)·M(anibus) / M(arco) Aurelio / Agatyrso / an(norum)·XXII / m(ensium)·V·di(erum)·V / feci⟨t⟩ / C(aius)·Corneli- / us·Artemo / filio·bene / merenti 20 270 383
Immagine di Ursino21 Aexuperan- / ti·in pace·qui / vixit·anis XIIII / mater bine / merenti·fecit 21 346 507
Immagine di Ursino22 L(ucio)·Mario Maxsimo Perpetuo Aurelia- / no c(larissimo) or prae(fecto) urbis proconsuli provincia(e) / Asia(e)·iterum proconsuli provincia(e) ⟨A⟩frica / Maternus ex civtate Oroiulien(sium)· / iam patrono ottimo 22 378 409
Immagine di Ursino23 ((arbor)) ((cervus)) / Iulia Musa et L(ucius) Val- / erius Salvius fecer- / unt Uliae Atticillae / filiae suae 23 494 419, 710
Immagine di Ursino24 Genio numinius Fon- / tis Sermon Chryseros / Caesaris nostrilis / Gancaia 24 365 514
Immagine di Ursino25 D(is) M(anibus) / Ti(berio) Claudio Herm- / eti Minucia Agpe- / le {co}coiugi ben- / e merenti feci(t) 25 432 495
Immagine di Ursino26 D(is) M(anibus) / Cn(aeus) Cosutius Claudi / Cn(aeus) Cosutius Agath- / ancelus fratui suo / isdem liberto ben(e)·m(erenti)·f(ecit) 26 443 508
Immagine di Ursino28 Matri deum et / Navi salviae / salviae volo / suuscepto / Claudia Sinth- / yche·d(onum)·d(edit)· 28 372 497
Immagine di Ursino29 D(is) M(anibus) / M(arcus) Aus(elius)·Ursi(us) specu- / laior coh(ortis)·IIII·pr(aetoriae)·p(iae)·v(indicis)· / Pervincis Peregrnus / hires conibernali / b(ene) m(erenti) f(ecit) 29 382 505
Immagine di Ursino30 ((corona)) im pa- / ce Aurelio Feli ci qui bi- / xit cun coiu ge anos / XVIII dulcisimo co- / iugio bone memorie / bixit anos·L·Uratus / eterne domus XII / kal(endas)·ienuaria 30 519 501
Immagine di Ursino31 ((alpha-omega)) / Cl(audio)·Mamertino et Fl(avio) Ne- / vita·cons(ulibu)s Dulcissimo / filio Petrio qui vix(it) an(nos) XX / m(enses)·I d(ies) XV D(epositus) prid(ie) kal(endas) sept(embres) im pace / ⟨E⟩utyches pater fecit 31 524 732
Immagine di Ursino32 Ireneus nat(us)·Id(ibus)·Ian(uariis) / vix(it)·an(nis)·III·d(iebus)·XXXXIIII 32 350 503
Immagine di Ursino33 ((corona)) / Vernacla ispiritus / tuus cum sanctis ((palma)) 33 355 733
Immagine di Ursino34 [---]ta que vixit mesis ((hedera)) / [..] dies XXII pater fecit / [filiae?] bene merenti. / [Depo]sta in pace ((avis)) ((ramus)) 34 356 727
Immagine di Ursino35 ·A·tticus / Liviae / stratti / dec(urio) 35 389 512
Immagine di Ursino36 D(is) M(anibus) / Equisiae Martina(e) / lib(ertae)·et·benmerenti / et coniuigi vi(xit) a(nnis) XXVII / Aeouisius Apilis sibi / et suis poste(risque) eorum 36 419 515
Immagine di Ursino37 Pomponia·Cale / vixit ano uno / mens(ibus) X diebus VIII / Nauplius·et·M- / atropolis filia 37 475 506
Immagine di Ursino38 D(is) M(anibus) / Elia Bitorinae / posuit / Aupiliae / Probae 38 526 494
Immagine di Ursino39 El(avio)·Secundino be ne / mer(enti)·ministratori ch- / ristiano im pace NAIMR 39 529 496
Immagine di Ursino40 Veneria fil(ia) / vixit ann(is) X / m(ensibus) IIII ((palma)) ((piscis)) 40 354 712
Immagine di Ursino43 Rustica virginio / suo Bitalioni fecit / qui vixit annis·XLVI ((hedera)) / Depositus·XII·Kal(endas)·Iaen(uarias)· / dormit·in·pace ((hedera)) 43 348 728
Immagine di Ursino44 M(atri)·d(eum)·M(agnae)·Aetati L(ucius) Cornelius / Scopius Oretus v(ir) c(larissimus) taur- / obo(lium) augusr ex voto tur- / obboio siuf oriobolio / fatto 44 373 411
Immagine di Ursino45 Claudiae Tyche con- / iugi ottimae Chrys- / aon Cas(aris) n(ostri)·ser(vus)a fumen- / too minist·rat eorum 45 404 511
Immagine di Ursino46 Silvano·sagr(um) / Callistratus / ((palma)) 46 501 717
Immagine di Ursino47 D(is) M(anibus) / Anatolius filio benemere(nti) f(ecit) / qui v(i) x(it) an(n) is VII mensi VII die- / bus XX isritus bene requiescat / in deo petas pro sordre tua 47 531 720
Immagine di Ursino48 D(is)·M(anibus) ((hedera)) / T(itus) Flavius Longi- / nus fil(ius) Anniéno Ìus- / to patri bene me- / renti·fecit / ((hedera)) ((hedera)) 48 289 570
Immagine di Ursino49 D(is)·M(anibus) / C(aio) Valerio C(ai) f(ilio)· / Messeano·nat(ione)· / Frisao·v(ixit) a(nnis)·XVIIII· / C(aius)·Valerius Messor / pater·filio faci- / endum curavit 49 344 616
Immagine di Ursino50 ((columba)) ((crater)) 50 357 715
Immagine di Ursino51 C(aio)·Petronio·C(ai)·Cam(ilia) / Liguri Viriano / Postumo vixit / an(nis)·V·m(ensibus)·X·d(iebus)·XXII / D(ecimus) Valerius Niceta / avos nepoti fecit ((orans)) 51 472 408
Immagine di Ursino52 A(ulo)·Fontei(o) / Alexae / ·Agapeti 52 394 943
Immagine di Ursino53 D(is) M(anibus) / M P(ubli) Helvidi Cari / Lvidius Pistus / et Oiae Hcone / parentes dulc- / issime fecerun(t) / ⟨filio⟩ ottimo aque ch- / arrissimo vixt ann(is) / XXX et suis posterisqe 53 505 509
Immagine di Ursino54 D(is)·M(anibus) / Claudiae / Feliclae / T(itus) Flavius / Agathopus / coniugi b(ene) m(erenti) 54 280 936
Immagine di Ursino55 D(is)·M(anibus) / Ulpius·Ìucun- / dus·Aug(usti)·lib(ertus) / Ulpiae Pri- / mitivae lib(ertae) / bene m(erenti) 55 341 500
Immagine di Ursino56 Memoriae / Orbiae·M(arci)·f(iliae) Seiae matris / Q(uinti)·Gargiiii Gargiiiani pisim- / ae Q(uintus)·Gargiiius·M·schion u- / xori optime·et dulcissimae 56 470 612
Immagine di Ursino57 D(is)·M(anibus) / Furia Anthis·Furiae / matri·piemtissime / bene·merenti·fec(it) / sibi et suis·libertis / libertab(usque) posterisq(ue) / eoru⟨m⟩ 57 291 413
Immagine di Ursino58 D(is) ((hedera)) M(anibus)· / P(ublius)·Aelius·Placentius· / nutritori·filiorum·suorum· / dignissimo· / M(arco)·Aurelio·Liberali· / b(ene)·m(erenti)·f(ecit)· 58 260 883
Immagine di Ursino59 ((columba)) Concordiae in[nocenti?][---][quae vix(it)?] / annos duos [menses?][---][dies?] / sedecim in pace[---] ((corona)) 59 349 722
Immagine di Ursino61 Aug(usti)·ser(vus) / Iucudanus / kasima ((astrum)) 61 437 942
Immagine di Ursino63 Vitalis im pace / q(ui) v(ixit) an(nis) IIII m(ense) I d(iebus) XIII 63 520 926
Immagine di Ursino64 D(is) M(anibus) / Cn(aeus)·Pollius / Parthenopeus / Atticillae / delicatae / suae bene meren- / ti f(ecit)· 64 317 414
Immagine di Ursino67 candidato / ((I.X.Θ.Υ.Σ.)) / ((cornucopia)) 67 lastra G pag. 142 730
Immagine di Ursino70 D(is) M(anibus) Hotho Aug(usti) lib(erto) paed- / agogo Hothumene / hlia pism(a)·patri fe- / o e(t) sibi 70 406 NA
Immagine di Ursino71 Diìs·M(anibus)·s(acrum)· / Aurelius·Onesi- / mus·et·Aurelia / Nice·fecit·filiae / Aureliae·Onesim- / e·vix(it)·a(nnum)·I·m(enses)·III· / d(ies)·XVI· / h(oras)·VIII· 71 272 932
Immagine di Ursino72 Nicepacoro Cn(aei) / Cosuti Bassi vi- / xit anis XXVI 72 507 NA
Immagine di Ursino93 Μ(άρκωι)·αιαιειαυ ρηλιει Καίσα- / ρι Τ(ίτου)·Αἰαιου Ααριανο Αντενε- / ινου σεβατου ε 93 509 917, 240
Immagine di Ursino137 ------ / [---][Do?]mitius Mu[---] / [---]os Domiti Qu[(vac.?) s(ervus)?] / [---]us C(ai) l(ibertus) ⟨P⟩·osido·n[ius?][---] / ------ 137 251 912
Immagine di Ursino138 Anna / M(arci)·l(iberta)·Sige 138 252 892
Immagine di Ursino139 Apusiae / M(arci)·l(iberta)·Hilara 139 252 911
Immagine di Ursino141 D(is) M(anibus) / Aureliae Eortu- / natae·vix(it) ann(is) / XX Aurelius Lem- / nus xori optumae 141 254 630
Immagine di Ursino144 D(is) M(anibus) / Fortunato bene / mere(nti) qui vix(it) a(nnis) XXII 144 504 629
Immagine di Ursino149 [---]·a Doxa viv·i[t][---] / ·V(ivo) L(ucio) Petronio Felici vir·o [et] / L(ucio) Petronio Privato et Petroniae / Rufillae et L(ucio) Petronio Apollonio et L(ucio) Petronio / Primo et Petroniae Cyane et Seviae Faustillae et / L(ucio) Petronio Theodoro et L(ucio) Petronio Epaphrodito 149 314 562
Immagine di Ursino150 IED fecit Gallicus / BI pater filio suosque / Callico qui vixit / ORSIT annum eiun / deci menses 150 545 499
Immagine di Ursino153 [---][Ru]·finus / [---]·fecit 153 254 630
Immagine di Ursino154 L(ucius)·Naevius Ileuther / et L(ucius) Naevius Narcis- / u·et·L(ucius)·Naevios Thesmu- / s·h(heredes)·L(ucio) Naevius Helen·o / patro(no) suo 154 408 645
Immagine di Ursino155 D(is) M(anibus) / Claudiae Eutychiae / vixit·annis·XIIII / Claudia·Hygia / filiae / [dulcis]simae·fecit. 155 279 640
Immagine di Ursino156 ↄ·l(ibertus)·Procilius Pro- / cilia·ↄ l(ibertus)·Menano- / er·l(ibertus)·ↄ·l(ibertus)·Flix 156 396 388
Immagine di Ursino157 Ser(via)·Sulpicia Zosima / fecit Suri(cia) Donata / patrona bene mer- / enti sibi e suis 157 489 394
Immagine di Ursino158 C(aius)·Arius ARIA / Iulius·C(aius)·Arius 158 541 386
Immagine di Ursino159 Gaius defunctus / annorum p(lus) m(inus) IIII / et m(ensium)·VIIII·et d(ierum) XIII dep(ositus) / Idus Nob(embres)·bene me- / renti in pace. 159 257 387
Immagine di Ursino160 ((theta_nigrum))·C(aius) Maecenas·C(ai)·l(ibertus)· / Eucarus·⟨Ru⟩bria / Sex(ti)·l(iberta)·Salvia / Sex(tus)·Rubrius·Sex(ti) / l(ibertus)·Panpahi C(aius)· / Maecanaes·C(ai) / Anieros·n(---) 160 459 396
Immagine di Ursino161 Herculis·aug(usto)· / sacr(um) ex·viso Primige- / nius·⟨I⟩mp(eratoris)·Caesaris·Vespas / iano·r(---)·Aug(usti)·Iuvencianus· / tabula(rius)·a marmoraea 161 368 389
Immagine di Ursino163 D(is) M(anibus) / Q(uintus)·Co·di·us Iiyci / nus p(---)·b(ene)·m(erenti)·fecit 163 442 398
Immagine di Ursino164 Diis Manibus / Iuliae·Psamate / C(aius) Iulius Amand- / us matri opti- / mae·et piissi- / m·a·e fecit 164 298 903
Immagine di Ursino167 L(ucius)·Eaenius Proto- / gn sibi·et suis 167 444 894
Immagine di Ursino168 M(arcus)·OVOLNEA / OVOLNE pisim 168 549 395
Immagine di Ursino169 Provincialis vixit anno·s ·V·I / et dies XXXX·Tusculanus v·i·x·i·t / annos III et diae I fratr·e·s / vernae Clodi 169 327 391
Immagine di Ursino170 Moriae L(uci) Noni / Iuliani No·ni C / limene mater 170 468 397
Immagine di Ursino171 C(aius)·Flavius·ↄ·l(ibertus) / Antiochius Flavia C(ai)· / l(iberta)·Tindaris liberta 171 447 572
Immagine di Ursino173 D(is) M(anibus) / M(arcus) Gavi Marca- / no T(itus) Flavius / Hermes fratri / b(ene) m(erenti) 173 452 574
Immagine di Ursino174 Valeria Eutenia / sibi et Vipsanio / Atimetio coniu- / gi suo carissimo / post(erisque)·er suis 174 497 517
Immagine di Ursino175 C(ai)·Servili C(ai)·et / Proniae·l(iberti)· / Brutilli·Inventi 175 484 530
Immagine di Ursino176 {D(is) M(anibus)} / Ponti·Primi· / qui·vixit·annis·XI / reliquias condidit / Cornelius Castus· 176 320 649
Immagine di Ursino178 C(aius) Mecenas·C(ai)·l(ibertus)· / Eucarus·⟨Ru⟩bria Six(ti) / l(iberta) Salvia·Sex(tus)·Rubr- / ius·Sex(ti)·l(ibertus) Panpahi / C(aius) Maecenas·C(ai)·Anie 178 460 952
Immagine di Ursino179 Venustius Ti(beri) Caes(aris) / maier(nus) a supel(lectile) 179 390 945
Immagine di Ursino180 D(is)·M(anibus) / L(ucio)·Abuccio Nymphodoto / et·L(ucio) Abuccio Diadoco / Abuccia Amaryllis / coll(ibertis) b(ene)·m(erentibus) / fecit. 180 258 949
Immagine di Ursino182 D(is) [M(anibus)] / M(arco) Aurelio Di[---] / nation(e) Cilix q[ui vix(it)?] / annis XXXVI ·d(iebus)[---] / Aurelia Civad[---] / et Iulia Erais co[niugi] / dulcisimo b(ene) m(erenti) [fec(erunt)] 182 271 617
Immagine di Ursino183 Primitibus Filicis- / sima fecerut. 183 353 619
Immagine di Ursino184 Uttedia·L(uci)·l(iberta)·Tyche / vix(it)·ann(is)·XXV / L(ucius) Uttedius·L(uci)·ↄ·l(ibertus)·Lucrio / sibi·et·suis. 184 342 524
Immagine di Ursino185 Caesetia·C(ai)·et / L(uci)·l(iberta)·Alce·v(ixit)·a(nnis)·VI· / mens(ibus)·VI. 185 274 521
Immagine di Ursino186 D(is)·M(anibus)·s(acrum) / Minuciae Saturninae· / et·A(uli)·Iuni / Saturnini·v(ixit)·a(nnis)·IIII / m(ensibus)·III·d(iebus)·XVI·fec(it)·A(ulus)·Iunius / Felix coniugi carissim(ae) 186 309 522
Immagine di Ursino187 Sontia / Psychar(ium). 187 331 518
Immagine di Ursino188 Cleo·l(ibertus)·dat / Saturnino / Urbani⟨servo⟩ 188 392 532
Immagine di Ursino191 Hic requiescit in pace dul- / cis Romulus qui vixit ann(is) / ς' mens(ibus) ς' d(iebus) XV Depositus sub / die pridie Id(us) Septim b(res) Lampa- / dio et Oreste consulibus. 191 359 502
Immagine di Ursino192 Marciae Prima- / d coniugi pisima / ottime de se m- / ertae quae anu- / m tricensim(um) / gens decessit / d(onum) d(edit) 192 464 587
Immagine di Ursino193 D(is) M(anibus) / Caeciliae ((hedera)) Euho- / diae Caecilia / Saturnia matri / pientissima et Si- / x(tus) Macrius Mithre- / s coniugi·b(ene)·m(erenti) 193 428 592
Immagine di Ursino194 D(is) M(anibus) / Felicissimae·fil(iae) / dulcissimae·q(uae)·v(ixit)·a(nnis)·XII / f(ecerunt)·Cl(audius)·Eros·et·Fortun- / ati·par(entes)·inf(elicissimi)·qui in / ipsa fioren(te)ae·tate / eus fam·aniserunt 194 446 652
Immagine di Ursino195 D(is)·M(anibus)· / Cl(audius)·Diogenes fecit / Cl(audiae)·Hygiae / coniugi·bene / merenti·fecit / CEN·TI 195 277 651
Immagine di Ursino196 D(is) M(anibus) / T(itus)·Ravolenus / f(ilius)·Vel(ina)·Donatus / Firmo Pic(eno) mii(es) / cho(ortis)·XIIII urb(anae) / Vindicis vix(it) / anis XXXVIII 196 387 647
Immagine di Ursino197 (S)ex(tus) f(ilius) Domit(i) Dom(itius) Sulp(icius) / Paet(ino) et Apron(iano) Co(n)s(ulibus) 197 bollo urbano pag. 144 513
Immagine di Ursino198 A(ulus) Cervius / Iucundus 198 276 944
Immagine di Ursino199 L(uci)·Marci·Sp(uri) col(lina) / rvei e(---)Ottavia I(uci) An- / ge 199 496 951
Immagine di Ursino200 Papirio Spo- / ro p(rimipilari) eratri / Sacrates / v(ir) e(gregius) 200 385 947
Immagine di Ursino203 P(ubli)·Rufri Ociobris / centurionis / coh(ortis) V pr(aetoriae) 203 383 557
Immagine di Ursino204 D(is) M(anibus) / Platoriae Faustina / coiuci bene mere(nti) Pa- / triciu im pace 204 513 552
Immagine di Ursino205 D(is)·M(anibus) / Helviae·Hi- / laridi·L(ucius) Vo- / lusius·Pro- / clus·matri / b(ene) m(erenti) fecit 205 295 553
Immagine di Ursino210 P(ublio) Ancitio ·Fe[l(ici)] / qui·vixit·annis / VII·et·diebus·VII / cuius·furibundae·ru- / perunt·fila·sorores / cuius·funus·myseri v- / idere·parentes·Ancitia / Fortunata·et L(ucius)·Corne- / lius·Neptunalis·filio / dulcissimo·fecerun·t 210 262 891
Immagine di Ursino213 Reniae Prime / qui vix(it) annix / XLVI me(nsibus) X d(iebus) XX / Renius Legitt- / imus c(o) niu(gi)·b(ene)·m(erenti) 213 530 881
Immagine di Ursino214 Libia Marcia / ovae d(e)p(osita) V non(as) I- / ul(ias)·d(ies) 214 546 896
Immagine di Ursino215 Venerius / Vesidius· 215 498 902
Immagine di Ursino216 Urso I Polemio / cons(ulibu)·s 216 525 898
Immagine di Ursino218 Martur- / ·a in pace ((orans)) ((avis)) ((mensa)) 218 352 899
Immagine di Ursino219 Sulpicius fec- / it sibi Elene / et Africanum / liberibus trisqe 219 488 600
Immagine di Ursino220 Albucia Primi- / cenia sibi et / M(arco)·Albucia Hle- / no patrono suo 220 421 611
Immagine di Ursino221 Claudius Alesander / Remmiae Daphe feci(t) / concuci bene merent(i) / et sibi 221 503 596
Immagine di Ursino222 Octavia·Q(uinti)·l(iberta)· / Stratonice 222 312 591
Immagine di Ursino223 D(is) ·M(anibus) / Q(uinto)·Memm(io) / Dailocho / irivinno 223 466 610
Immagine di Ursino227 Firmia Ut- / oraque vix- / it anni(s) LXV 227 527 583
Immagine di Ursino228 D(is) M(anibus) / Asiciae / Proculae / Threptus li(bertus) / pa(tronae) b(ene) m(erenti) fec(it). 228 267 577
Immagine di Ursino229 D(is) M(anibus) / Crescentis / coniugi su(ae) Il- / aritatis·h· / im pace 229 533 622
Immagine di Ursino231 D(is) M(anibus) / Antonia Fortunata / fecit patronae suae / bene merenti· / Heracliae / et sibi et suis. 231 264 510
Immagine di Ursino234 [---]Fulvius H[---] / [---]e Auruncu[leia][---] / [---][f?]ecerunt Le[---] / [---]s et Volu[---] / ------ 234 252 892, 911
Immagine di Ursino238 D(is)·M(anibus)·Faventinus / et·Agathonice / Deuterae·filiae / carissim(ae)·quae vix(it) / annum I·m(ensibus)·VIII, / dieb(us)·III·sib(i)·et / suis·poster(isque) eorum. 238 287 637
Immagine di Ursino240 C(ai)·Fanni·C(ai) f(ili) / Hellanici vix(it) / ani(s) XXXXVIII / d(iebus) IX Naeviae / Taurina coniugi / b(ene) m(erenti) f(ecit) 240 445 476
Immagine di Ursino241 O(εοῖς) Κατ(αχθονίοις) Καλυλα Θαμουση μ- / ητρι εντειμο Τιβ(έριος) / Κα(αύδιος) Οκιταλις ολος ειτοει 241 510 306, 466
Immagine di Ursino242 Mecsrio figio / inhocehie zh- / oron s ptzente / cptcton 242 532 478
Immagine di Ursino243 D(is) M(anibus) / M(arcus)·Livius Pa- / ederos Pera- / tae filac·l· 243 395 473
Immagine di Ursino244 D(is) M(anibus) / C(ai) Vitora Bereniciani / Vitoria Brisei(s) orimae / de se merenti patrono / et sibi liberti quelle- / s et suis posteris- / que eorum 244 500 407
Immagine di Ursino245 D(is)·M(anibus)·s(acrum) / Sallustiae·Caenidi / vix(it)·ann(is)·XXV·fec(it)· / P(ublius)·Sallustius·Serenus / coniu(gi)·be(ne)·me(renti)·et si(bi)·pos(terisque)·eo(rum). 245 328 405
Immagine di Ursino246 Memoriae·P(ubli)·Ael- / i Olympian(i) qui / vixit·a(nnis)·XVI·m(ensibus)·II· / ·d(iebus)·XI·relicta·mat- / re·infelicissimae 246 414 404
Immagine di Ursino247 D(is) M(anibus) / Clodiae Leontidi / Cn(aeus)·Cornelius / Epaphroditus / coniu(gi)·carisimae / fecit 247 440 443
Immagine di Ursino249 Dis Manibus / C(ai)·Iuli·Lebinthionis / vixit·annis·XVII / Siculi·Agrigent(ini) / C(aius) Iulius Fortunat(us) / amico b(ene) m(erenti) f(ecit) 249 297 460
Immagine di Ursino250 Θ(εοῖς) Γ(αταχθονίοις) / οrαλεν- / γινος 250 550 451
Immagine di Ursino251 M(arcus)·Apollinus·n- / egotiator·v(ixit)·a(nnis)· / X··Ͻ 251 411 454
Immagine di Ursino253 D(is) M(anibus) / Mario·L(uci)·lib(erto)·Herme't't / Docetiae Phasidi / Felihx patro(nis) 253 465 400
Immagine di Ursino255 D(is) M(anibus) s(acrum) / Suetrio Patro- / cliano filio dulci- / ssimo qui vixit an- / s VIII mens(ibus) VII die- / bvs XXVII hor- / is VIII parentes / b(ene) ((hedera)) m(erenti) ((hedera)) f(acerunt) ((hedera)) 255 487 401
Immagine di Ursino256 L(ucio)·Pontio·L(uci)·e(ilio) Pal(atina) Mar- / tial·i·l·l·Pontii Seve- / uset Ma- / rtialis fi- / lii fecerun parent- / i suo ptentissimo 256 379 470, 479
Immagine di Ursino257 D(is) M(anibus) / Cocceia / Irene i f(ecit) / matri m / ben(e)·m(erenti)·f(ecit) 257 441 489
Immagine di Ursino259 D(is) M(anibus) / Cn(aei)·Clodi·Hermaisci / Servandus·et / Zopyra / parentes 259 281 471
Immagine di Ursino260 P(ublius)·Tonius / Acastus / Tonnia·L(uci)·f(ilia) 260 492 474
Immagine di Ursino261 D(is) ((hedera)) M(anibus) / Iuventiae Vene- / riae ((hedera)) coniugi suae / bene·merenti Firmius / Florentinus et mater / fecaerunt quae vixi(t) / ann(is) XXV m(ensibus) XI·d(iebus) XXII 261 302 477, NA
Immagine di Ursino262 C(aius) Iulius Felix dai 262 391 482
Immagine di Ursino263 Laetus Celsi- / lla·Quinti / ole filiae 263 522 491
Immagine di Ursino264 D(is) M(anibus) / Nicephoro / Con(aei) Cossuti / Bassi vixit a- / [n]·nis XXVII 264 506 472, 523
Immagine di Ursino265 Caecilia·ↄ·l(ibertis) / Faustillia / v(ixit)·a(nnis)·XXIV 265 429 484
Immagine di Ursino268 Dìs Manibus / Iuliae·Thisbe / Iulius Onesimus / coniugi·b(ene)·m(erenti) / fecit 268 299 569
Immagine di Ursino269 ((corona)) / D(is)·M(anibus) / Successae / Blastus / conservae / suae bene me- / renti fec(it) 269 332 564
Immagine di Ursino270 D(is) M(anibus) / Aselus et Iae Prisco / patri qi bixi annis· / LXIIII mensi(bus)·VII / insigni 270 528 535
Immagine di Ursino271 Dìs / Manib(us) / Felicis / v(ixit)·a(nnis)·III·m(ensibus)·VIII· / parentes / pos(uerunt). 271 288 525
Immagine di Ursino272 Aelia Eediliae Ae- / liae Calistiche / Aeliae Rufina pat- / rona fecaerunta 272 540 325
Immagine di Ursino273 Dìs·Mani(bus) / Semno·Aug(usti) / ser(vo)·Claudì- / a·Didyme / b(ene)·m(erenti)·f(ecit)· 273 330 519
Immagine di Ursino274 docapti icari / argentari 274 409 528
Immagine di Ursino275 D(is) M(anibus) / Postumiae / Tyches / Ianuarius / contub(ernali) opt(imae) / fec(it) 275 321 520
Immagine di Ursino276 ((luna)) / Dìs·Manibus / M(arco) Avidio / Symphoro / Sabidia Aster / coniugi / bene·merenti / posuit 276 269 567
Immagine di Ursino277 D(is) ((hedera)) M(anibus) / Theogenes / vix(it)·an(nis)·XIII / Union·et·Eari- / nus fratri / dulcissimo / fec(erunt) 277 336 566
Immagine di Ursino278 D(is)·M(anibus) / Gavìae / Eutychidi / quae vìx(it) a(nnis) V / Felicio et / Felicula pare- / ntes fecerunt 278 292 565
Immagine di Ursino279 D(is)·M(anibus) / Rubella Aemilia / tae·v(ixit)·a(nnis) XXX fecit E(ucius) Rub- / ellius Beryllus pat / ronae idem coniug(i) / b(ene) m(erenti) f(ecit) 279 481 461
Immagine di Ursino281 M(atri) d(eum) M(agnae)·et Atii L(ucius) / Cornelus Scipi- / o Orfitus·v(ir)·c(larissimus)· / aug·r ex voto 281 374 463
Immagine di Ursino282 D(is) M(anibus) / D(ecimus) Aemilius C·h- / t et Hortensi- / ae·b(ene)·m(erenti)·f(ecit)· 282 417 457
Immagine di Ursino283 L(ucius)·Romanus / Belio sibi / et suis 283 480 458
Immagine di Ursino284 D(is) M(anibus) / Quarta / Fonteia / fecit / matri / bene / merent- / i 284 290 456
Immagine di Ursino285 C(a) lpurniae / Grapta(e) 285 431 462
Immagine di Ursino288 Iuventia / M(arci) l(iberta) / Urbana 288 303 638
Immagine di Ursino289 C(ai)·Servili·C(ai)·et / Aprixniae·l(iberti)· / Brutili Invent(i) 289 485 635
Immagine di Ursino290 Vibia Hygiìa / vìx(it) ann(is) XVIII 290 340 641
Immagine di Ursino291 D(is) M(anibus) / Fabia·Heuresis· / Fabiae·Primigeniae / patronae·b(ene)·m(erenti)·f(ecit) / et sibi·et suis·post⟨e⟩- / risque·eorum· 291 285 627
Immagine di Ursino292 Cornelia / Apollocratea Anterotis / liber(ta). 292 283 633
Immagine di Ursino294 Terensia M(arci)·l(iberta) / Tiranion / Cyzicena 294 490 628
Immagine di Ursino295 [---]νος / ------ 295 255 629
Immagine di Ursino296 Pcori ducis anima / benit in cimitero / VIII idus iu·l(ias)·d(e) p(ositus)·postera / die marturorum 296 521 648
Immagine di Ursino297 ((hedera)) D(is)·M(anibus) ((hedera)) / C(aius)·Postumu- / lenus·Inge- / nuus·et·Tuc- / cia·Trophi- / me·parent- / es·Postumu- / lenae Inge(nuae). 297 322 598
Immagine di Ursino298 C(aius)·Iulis ·C(ai)·l(ibertus)· / Gallus / hic·situs / est Gemia 298 454 589
Immagine di Ursino299 Iuentia M(arci) / lìberta Psyuce. 299 301 599
Immagine di Ursino300 Antonis qui / dormit im pace 300 512 603
Immagine di Ursino302 D(is) M(anibus) / Ti(beri)·Claudi / Ti(beri)·f(ili)·Pal(atina) / Proculii vix(it) / ani(s)·III mes(ibus) ii / Felix pater / fecit 302 434 563
Immagine di Ursino303 Liciniaopescenti- / na Seiae Corinthi / adi filiae 303 514 554
Immagine di Ursino305 Sacrum Covi o(s) / Erculis voto·M(arcus)·Ul- / pius·Augu(sti) lib(ertus) Eor- / tunatus·d(onum)·d(edit) 305 367 546
Immagine di Ursino306 D(is) M(anibus) / Cn(aei) Clodi Hrmaisci Serv- / andus·et Zopira parentb 306 439 498
Immagine di Ursino308 Diís·Mánibús / Píca·et·Telésphórió / Valeriae Iucundae / sodali·karissim(ae)· / bene·merenti· / fécérunt· / vix(it)·ann(is)·XXI [II?]· 308 315 440
Immagine di Ursino309 D(is) M(anibus) / Flavio / Ptiladespoto / Flavia Iusta / coniugi bene / imerenti·fec- / it·VI mecus / vixit·anno(s) LXI 309 448 418
Immagine di Ursino310 D(is)·M(anibus) / Epicarpo lib(erto) frugali- / ssimo Rhodon augu(sti) / lib(ertus)·a cubiculo 310 403 424
Immagine di Ursino311 App(io)·Modio·Eudemoni / seniori·App(ius)·Modius / Eudaemon fil(ius) et Mo- / dla Zone coniugi / fecerunt 311 467 422
Immagine di Ursino312 prisca·isi- / dora·fe(c)i(t) 312 516 431
Immagine di Ursino313 D(is) ·M(anibus) / Hic posit [a est] / Iulia Ba[---] / Concord[i?] / [---]+[---] / ------ 313 253 904
Immagine di Ursino314 D(is) M(anibus) / M(arci)·Luccei·M(arci)·et ↄ l(iberti) / martial(is) / vixii anis XXXIII / M(arcus)·Luceius·M(arci)·l(ibertus)· / Ottatus e Thlceiae / M(arci)·hebene filio et / sibbi fecerunt 314 502 543
Immagine di Ursino315 Veneri Feli- / ci Flavia Rho- / pe fecit 315 375 918
Immagine di Ursino316 Caesenniae d(is) m / ploce m(arcus) Livius / Iucundus conigi / optimae posuit 316 430 913
Immagine di Ursino317 D(is) M(anibus) / Pompeia Chloi / vixit an(nis)·LXX / Mimia Coia vixit / ani(s) LXII ((hedera)) 317 474 420
Immagine di Ursino319 Phoebbes / principi Au(gusti) / liberti h(eres) f(ecit) 319 478 430
Immagine di Ursino320 C·S ARIN·COMMNS / INFIGLINIS·MARCIANS 320 bollo urbano pag. 144 429
Immagine di Ursino322 D(is) M(anibus) / Respeto / Augusto / pro redit(u) / Rfina / petris / pic'mo 322 398 428
Immagine di Ursino323 M(arco) Tucio·M(arci)·l(iberto)·Lenaeo / ex testamento ar- / bitratus Con Corn- / eli·ↄ·l(iberti)·Lucini et Uc- / ae·M(arci)·l(ibertae)·ardica Gesiae·A(uli) / l(ibertae)·Erotinis·M(arci)·Tuci·M(arci)·l(iberti)· / Philarguri 323 493 650
Immagine di Ursino324 Donae nostrae Flivi H- / elenae pisimae Aug(ustae)·gean- / atrici d(omini) n(ostri)·Costantini Ma- / xmi Vitori climenisi / mi sen·r· 324 377 653
Immagine di Ursino326 M(arcus)·Aebutius·M(arci)·l(ibertus)·Mace- / do pter Calustratus / e(ilius)·v(ivit)·M(arcus)·Aebutius·M(arci)·l(ibertus)· / Eros v(ivit) Iulio Bere- / nicene 326 412 614
Immagine di Ursino327 Truphenae / aium(nae) et dulcisimae / Iantripe et Felix sicut / petivti fecerun(t)·d(ixit)·a(nnis)·XXXX 327 508 613
Immagine di Ursino330 D(is) M(anibus) / vidus december·e / de(posi) tvs es Adbentul- / us q(u) i it a(n)nos I mens(es) III 330 518 547
Immagine di Ursino331 D(is) M(anibus) / L(uci)·Ponti Callisto / Pontia Brisei / patrono isdem / coniu(gi)·l(ibens)·b(ene)·m(erenti)·f(ecit) 331 476 556
Immagine di Ursino332 I(ovi)·O(ptimo) M(aximo)·Soli Sarapidi / Scipio Oreitus·v(ir) c(larissimus) / augur / voti compos reditus 332 369 559
Immagine di Ursino338 Diìs Manibus. / L(ucius) Plotius ↄ lib(ertus) Zethus / fecit Plotiae Ìsaruti / quae vixsit ann(is) LXV / et sibi posterisque / suìs 338 316 601
Immagine di Ursino339 D(is) M(anibus) / Claudiae·Saturninae / filiatrae·Flavi·Roculi / et Claudiae·Symyghes / Faustus·verna·lib(ertus)·mam- / mae·suae·et·Castor·Caes(aris) n(ostri) / ·s·ervos verna·coniugi·opti- / mer·m(erenti)·f(ecit) 339 438 NA
Immagine di Ursino341 Caepontio / Elaco·milo(ti) / cho(rtis) VII pr(aetoriae) o / puoentis mil(itavit) an(nis) X 341 384 604
Immagine di Ursino342 L(ucius)·Marcus·L(uci)·ↄ·l(ibertus)· / An·thus·l·hnar- / ius de Suburra 342 410 529
Immagine di Ursino343 Fl(aviae)·Sabinae filiae dulci- / simae T(itus) Fl(avius) Gigans pat- / er·Iul(ia)·Bassilici 343 450 526
Immagine di Ursino346 Ic oqiscet Cutinus·im pa- / cf·Onorio·Acusto·c(onsule)·Laur(entius) 346 523 536
Immagine di Ursino348 Q(uintus) Spelius / Hermia 348 486 475
Immagine di Ursino350 Dis· / Manibus / Aelia Gly- / cinna·filio· / et·colliberto· / suis· / M(arco) Aelio ⟨D⟩iadumeno 350 261 480
Immagine di Ursino352 Ti(berius) Claudius Lemnius / divi Claudia·Augus(ti)· / lib(ertus)a stud[iis] 352 400 483, 908
Immagine di Ursino353 C O(ptimo) M(aximo) Soli Sarapidi / Scipio Oreitus / a·u·c·u·r· / voti com[p]os redius 353 370 485, 602
Immagine di Ursino354 Maxsiminus / C·S / q(ui) ann(is) VIIII m(ensibus) V N / ((astrum)) 354 515 486
Immagine di Ursino356 locum Lusanaie / Leoninh YSANA / RES 356 517 490
Immagine di Ursino357 D(is) M(anibus) / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Epaphrodito / v(ixit)·a(nnis)·XXII C(aius) Iulius Helius / pat(er)·et·Iulia·Clyte mat(er) / fil(io) optim(o) fecer(unt) / et sibi·posterisq(ue) suis. 357 296 442
Immagine di Ursino358 Iilius·I(uli)·f(ilius) / Pal(atina) Cele[r] 358 376 448
Immagine di Ursino359 D(is) M(anibus) / Claudiae Capriolae / Ti(berius) Claudius Quintilian- / us coniugi·l·b(ene)·m(erenti) fecer(unt) / sibbi 359 436 464
Immagine di Ursino361 H(oc) m(onumentum) C(ai) Calpur[ni][---] / TI et Iuniae Sa[---] [libertis] / libertabus qua[e poste]- / risque aeorum h[eredem n(on) s(equetur)][---] 361 250 906
Immagine di Ursino363 [P(ublio)] Allio Romano / [loc]u concessu et / Antonio Cestini 363 415 909
Immagine di Ursino364 Santia·ↄ·l(iberta)· / Adepta·h(ic)·s(ita) e(st)· / Ari coniugi / bene mer(enti) 364 251 912
Immagine di Ursino367 D(is) M(anibus) / Vaediae Zosime / Caesernius / Secundinus / coiugi carissimae / bene merenti / fecit que mecu / vixit an(nis) XVIII 367 337 545
Immagine di Ursino368 Fl(aviae)·Sabinae fili- / ae dulcisima·T(itus) / Fl(avius) Gigans pate- / r Iuli Basili 368 449 548
Immagine di Ursino369 D(is) M(anibus) / L(ucio) carissimo verna suo / fecit Clitia Iucnda / qui vix(it) ann(is) IIII men(sibus)·X 369 458 549
Immagine di Ursino370 Qu(intus) Aemilius Amoenus / Colpurneae P(ubli) e(iliae) Macrina 370 416 551
Immagine di Ursino372 (---)Piu Rufinu an(nis) / XXII et me(nsibus) VII 372 548 597
Immagine di Ursino373 Vibia M(arci)·f(ilia) / Sabina v(ixit) a(nnis) / VII·m(ensibus) I d(iebus)·VIII 373 499 607
Immagine di Ursino375 Iunoni / Dorcadis / Iulia·Eugu(stae) / lae(ertae) nernae G(aprensis) 375 405 594
Immagine di Ursino376 D(is) M(anibus) / Ser(vio) Sulpicio / Zosimo fecit / Sulp(icia) Donata patro- / no bene merenti / et sibi et suis. 376 333 595
Immagine di Ursino378 Eros Aaugustae / liber(tus) Macliaen(us) / sibi et Piotio Hetori / fratri 378 393 605
Immagine di Ursino379 D(is) M(anibus) / P(ubli)·Plauti·Herma vixt·ann(is) / XXXX mensibus III diebus / VIII fecit Dlautia Adh- / rodisia coniugi carissimo 379 473 426
Immagine di Ursino380 Pontiae Ianu- / ariae Pontius / Iustus amitae 380 477 432
Immagine di Ursino381 C(aius)·Iulius S- / paher Vaf- / no·fratri / suo 381 456 435
Immagine di Ursino382 Charmc·Cae- / saris urbis 382 388 438
Immagine di Ursino384 Cn(aei)·Turulli Cn(aei)·l(iberti) / Evangeli·Cn(aei)·Turu- / lli·Cn(aei) l(iberti) Dionisi·patp- / oni·ex·par(te)·s(equetur)·h(oc)·m(onumentum)·h(eredem)· 384 495 578
Immagine di Ursino386 Avidiae Valeriat / coniugi inconpa- / rabili fecit·M(arcus)·Aur- / elius·Sassiarhis 386 542 582
Immagine di Ursino387 Avidiae Valeriat co- / niugi inc[o]mparabili / fecit M(arcus)·Au[rel]ius Sassiar- / his 387 543 882
Immagine di Ursino388 D(is)·M(anibus) / Murria For- / tunata·et / Iulia Spata- / le fecerunt / Cocceio Di- / ligenti·b(ene)·m(erenti)· 388 311 884
Immagine di Ursino390 Diis·Manibus / A(ulo)·Atinio· / ·Onesimo·. 390 268 579
Immagine di Ursino391 Bene merenti filiae / Agapeni vircini in pace . / Dep(osita) III Kal(endas) Dec(embres) Gratiano et / Degalaifo co(n)s(ulibu)s·v(ixit)·a(nnis)·XXI 391 360 584
Immagine di Ursino395 Pactume- / iae Q(uinti) e(iliae) Proc- / ulae vixit / a(nnis)·V·d(iebus)·X· 395 471 555
Immagine di Ursino396 D(is) M(anibus) / L(ucio)·Vesueno·C(ai)·l(iberto)·Martiali / mil(iti)·coh(ortis) X urb(anae)·((centuria))·Severi- / ni mil(itavit) an(no) I vixit a(nnis) XV pat- / rono et coniugi be(ne) m- / er(enti) f(ecit) Vesuena Afias 396 386 561
Immagine di Ursino398 Florentius / se vivo fecit 398 544 446
Immagine di Ursino399 Onesiph- / orus Deo- / embro bine / merenti·f(ecit) 399 469 459
Immagine di Ursino400 Apro(niano) et Pae(tino) co(n) s(ulibus) / P(ubli) Decim(i) Epityn(chani) 400 bollo urbano pag. 144 465
Immagine di Ursino401 D(is) [M(anibus)] / Celadiani / Heuresi·et / Procopeni· / filiabus·et· / Aelio Caelado / coniugi·b(ene)·m(erenti)· / fecit·Aelia· / ·Heuresis· 401 275 537
Immagine di Ursino404 Flavianus / libertus im / pace·d(e)·p(ositus)·XIIII / kal(endas)·Mar(tias) 404 534 606
Immagine di Ursino406 V(ivit)·Q(uintus) Salusxpus·Q(uinti)·i(ibertus) / Menophflis·a(osuit) / Q(uintus)·Salushus·Q(uinti)·l(ibertus) / Topanes Antiochu / Salustia·Q(uinti)·l(ibertus)·Zotica 406 397 621
Immagine di Ursino408 D(is) M(anibus) / Flavia v(iva) Sec- / unda vixit / ani XXVII me- / n(sibus) X dieb(us) VIII 408 451 626
Immagine di Ursino409 Horriorum er(vi) / Galbaf imp(eratoris) Augst(i) / C(aio)·Bellico Natale / P(ublio)·Cornelio Scipi- / one Assiatico / co(n)s(ulibus) 409 401 403
Immagine di Ursino410 Leneo Augus(ti)·l(iberto) / procons(uli)· / patrimoni(i) et ere- / d(itatum) et Domitiae Phyl- / idi·L(ucius)·Domitius Lenus f(ilius) 410 399 406
Immagine di Ursino411 I(ovi)·O(ptimo)·M(aximo)·H(eliopolitano)·Aug(usto)·sacr(um) / Genio Eorinarum·et / cuitoribus huius·lo- / ci·Terintia·Nice·cum / Terentio·Damario- / ne filio sacerdote / et·Terentio Damar- / ioni fiun(iore) et Fonte- / io Onesimo filio / sacrorum·signum / et·basim·voto sus- / ceto d(e) suo posuit ius 411 371 384
Immagine di Ursino414 Primigeni(us) duo(rum) / Domitior(um) ser(vus) f(ecit) 414 bollo urbano pag. 145 427
Immagine di Ursino415 C(aio) Iulio Telesporo qu- / i vix(it)·an(nis)·XCIII C(aius) Iulius / Moderatus et Iulia / Fortunata patrono / bene de se merito·f- / erunt·et·Iulius Aciv(a) 415 457 433
Immagine di Ursino416 B(is) M(anibus) / Semno Aug(usti) / ser(vo) Claudia / Didyme b(ene) m(erenti) 416 483 439
Immagine di Ursino417 D(is) M(anibus) / Theogenes vixii / ani XXII Unio(n) et Ha- / rinus tratri dul- / cissimo fecit 417 491 441
Immagine di Ursino419 C(aius) Avidius C(ai) l(ibertus) Ce- / t(a)·C(aius) Avidius C(ai) l(ibertus) Eugam- / us sibi et patono 419 426 399
Immagine di Ursino423 ((orans)) Fecit·maritus·Polocro- / rinae uxxori que·vixit· / ann(is)·XXVII et·m(ensibus)·VIII·dec(essit)· / ·V·(i)d(us)·Oct(obres)·bene·merenti·in·p(ace) ((avis)) ((ramus)) 423 361 714
Immagine di Ursino425 Ti(berio)·Claudio [Drusi f(ilio)] / Caesari·Aug(usto) G·e[rmanico] / pontifici·max[imo trib(unicia)] / potest(ate)·XII·imp(eratori)·X[XV] [co(n)s(uli)] / V·p(atri)·p(atriae)·cen[sori] 425 343 349
Immagine di Ursino450 Alcimiades publicus Mini- / cianus v(ixit) a(nnis) XXV Valeria / Tosime coniugi·be(ne) m(erenti) f(ecit) 450 380 323
Immagine di Ursino451 Apuleia Seu(ti)·f(ilia) Archaela- / ius vixit anis XVI mense / VII die(bus) XVIII fecit pater / filiae carissimae 451 423 331
Immagine di Ursino455 Aurelia·M(arci)·l·ib(erta) / Glycinna 455 273 437
Immagine di Ursino456 Claudiae Aphrodiae Ulpius / Narcissus coniugi beneme- / renii fecite cum·q·ua vixit / ann(is) XXXVI sine querella 456 435 624
Immagine di Ursino458 M(arcus)·Antonius·Agathopus / fecit ((hedera)) sibi·et· / Atelliae·Primigeniae· / sorori·suae·carissimae· 458 263 348
Immagine di Ursino460 Bene merenti fil[iae?] [Aga?]- / thocliae quae vi[xit anno] / uno·m(ensibus)·III·d(iebus)·XIII·[---] / genes et Eraclia pa[rentes fec(erunt)?] / Dep(osita)·in p(ace)·VII Kal(endas) Iul(ias)[---] 460 347 618
Immagine di Ursino461 D(is)·M(anibus) / Quintus·Pompeius·Phileros / emit·ollas·sex·sibi·et·suis / libertis·libertabusque / posterisque·eorum 461 318 329
Immagine di Ursino462 D(is)·M(anibus) / Tertullae·coniu(gi) / suae·bene merenti / fecit·T(itus)·Helvius / Astius·et·sibi 462 335 339
Immagine di Ursino464 Aemiliae / Clenentilla- / e D(ecimus) Aemilius / C·lmensei·Ae- / miliae Melissa / parentes et / Amilie Pru- / milla soror 464 418 516
Immagine di Ursino468 D(is)·M(anibus) / T(ito)·Helvio Felici / fratres· / vi(xit)·an(nis)·XXXX·VI 468 294 342
Immagine di Ursino469 Manlia Parata vixi(t) / anos IL Imisius Ph- / ilemo coniugi su- / ae diissima fecit / d(ono) d(edit) 469 463 534
Immagine di Ursino471 Marcia Tertia / sibi·filisque·suis·et / libertis libertabusque posterisque eorum hoc / monumentum sive ariam sive parietem venderi nulli licebit 471 307 492
Immagine di Ursino472 D(is) ((ascia)) M(anibus) / Primus / patri b(ene)·m(eren)t(i)· / fecit·l(i)b(ertis) lib(ertabusque) / p(osterisque)·eorum 472 324 338
Immagine di Ursino473 B(ene) m(erenti) / Ti(berio) Claudio Augu(sti) l(iberto) / piosco a cena cent- / urionum test- / mento posuer- / unt Avaristus / et Thalamus / conliberto / b(ene) m(erenti) 473 402 417
Immagine di Ursino474 D(is) M(anibus) / Publicia·Ex- / pectata fecit / sibi et coniugi / sueo benemer- / nte filio pisimo et su(is) 474 479 590
Immagine di Ursino475 D(is)·M(anibus) / Scaniana·Daphne / v(ixit)·a(nnis)·IIII m(ensibus)·III d(iebus)·XXV / et·Scanianae·Amatthabi·et / Scanianae·Hobei / C(aius)·Iulius·Doryphorus·fecit·et / lib(ertis) libertatus·posterisq(ue)·eorum 475 329 631
Immagine di Ursino477 Marcia C(ai)·l(ibertus)·Eucarus B- / ria Sex(ti)·l(iberta)·Salvia Sex(tus) / Rubrius Sex(ti) l(ibertus)·C(aius)·Marcia / ·C(ai) ⟨l(ibertus)⟩·Anie ((palma)) ((columba)) 477 461 731
Immagine di Ursino478 D(is) M(anibus) / Gnevi Corneli / Terminalis / v(ixit)·a(nnis)·LXX· / Etrilia Thessale / fratri carissimo / ·f(aciendum)·c(uravit)· 478 282 340
Immagine di Ursino480 ((hedera)) D(is) ((hedera)) M(anibus) ((hedera)) / M(arco)·Lollió·Iunianó·fecit·Victória· / mater·infelicissima·filió·dulcissimó· / qui·vixit·annis·XVIIII·mesibus·quin- / que 480 305 327
Immagine di Ursino484 D(is) M(anibus) / Septimius Aug(ustorum duorum) / Aleander ex pro- / curatoribus sibi vivo / et Fulviae Ae- / rodite ux(ori) posuit 484 407 NA
Immagine di Ursino486 Iuliae Florentinae infan[t]i dulcissimae atq(ue) in- / nocentissimae fideli factae parens conlocavit / quae pridie nonas martias ante lucem pacana / nata Zoilo corr(ectore) p(rovinciae) mense octavo decimo et vices[i]- / ma secunda die completis fidelis facta, hora no- / ctis octava ultimum spiritum 486 calco pag. 145 713
Immagine di Ursino491 D(is) M(anibus) / Peloridi / contubernali / bene merenti 491 313 320
Immagine di Ursino504 Ἐνθάδε κεῖ- / τε Ἀστέ- / ρις νήπιος. 504 363 302
Immagine di Ursino506 D(is) ((hasta)) ((clipeus)) M(anibus) / Proto·Epicarpia / coniugi·suo·bene / merenti fecit 506 326 835
Immagine di Ursino507 D(is)·M(anibus) / M(arco)·Sennio·M(arci)·f(ilio) / Vero·nat(ione)·Agrip- / pinensi·v(ixit) a(nnis)·XX· / isdem Messor / faciendum / curavit 507 345 870
Immagine di Ursino530 D(is)·M(anibus) / L·Marcellinus / q(ui)·vix(it)·a(nnis)·XXIII / m(ensibus)·VIII d(iebus)·IIII / b(ene)·m(erenti)·f(ecit) 530 256 839
Immagine di Ursino531 ((columna)) / D(is)·M(anibus) / Prosdexi / Epictetus / coniugi ((columna)) 531 325 840
Immagine di Ursino537 V(ivus) L(ucius) Terentius / Hermeros / sibi et 537 334 344
Immagine di Ursino540 D(is) ((hedera)) M(anibus) ((hedera)) / Asclepiaci· / vixit·annis·XV· / mens(ibus)·III·diebus·XVI· / duo·Vibi·Primitivos / et Primitiva parentes / filio pientissimo· / et·Otaciliae·Primitivae bene / merenti Otacilius·Fortunatus / verna et libertus 540 266 332
Immagine di Ursino542 Γαύκων Ἀοηνα- / ῖος εποίει 542 511 282
Immagine di Ursino543 Βήρυλλος / Οὐρβικῇ θυγα- / τρί 543 358 316
Immagine di Ursino544 Leonti anima innox / qui quesqued in pace / qui vixid annis XV / minses quinque / dies viginti et qun- / que dolentes feceru- / nt nutritores ((equus)) ((ramus)) 544 351 337
Immagine di Ursino545 D(is) M(anibus) / P(ubli) F Clari / qui vix(it) an(nis) / XXV m(ensibus) VI d(iebus) / VII P(ublius) F Mercurius / f(ecit) b(ene) [m(erenti)] 545 284 324
Immagine di Ursino547 D(is) M(anibus) / Valerie Ugsti- / nt nata Con- / una Aquita / na vixt anni- / i(s) XXI Iun(ius)·Val- / erlanus ml(es) / coh(ortis) III·pr(aetoriae)·((centuria)) / Filtcasc·in(iugi)·b(ene)·m(erenti)·f(ecit) 547 381 328
Immagine di Ursino551 Dis·Manibus / sacrum / Aponio Lanponti / vix(it)·ann(is)·XXXXVI / Primigenia·soror et / Apelles fil(ius)·bene meren(ti) / posuerunt 551 265 330
Immagine di Ursino552 ·D(is)·M(anibus)· / Ti(berio)·Claudio / Glycero / patri·kar(issimo)· / Claudia Se- / datina·fil(ia) / fecit 552 278 326
Immagine di Ursino553 Dis Manibus / Veturiae·Primillae / vixit·an(nis)·XXXX fecit / Veturius·Philetus / coniugi·suae·b(ene)·m(erenti)· 553 339 343
Immagine di Ursino555 D(is) ((hedera)) M(anibus) / bene merenti filio Claudio / Licinio qui vixit anno uno / mensibus VIIII fecit pate- / r Licinius Futhycius 555 433 623
Immagine di Ursino556 D(is) M(anibus) / Ti(berio)·Manilio·Fusciano q(ui) v(ixit) a(nnis) VI m(ensibus) V / Ti(berius)·Manilius·Felix et Ulpia Antioche / parentes·filio dulcissimo fecerunt / et·sibi·et·suis et lib(ertis) libertabusque pos- / terisque eorum 556 306 NA
Immagine di Ursino558 Heiae Tyran- / nidis 558 293 843
Immagine di Ursino561 Ossa / M(arci)·Munati·M,·M(arci)·l(iberti) / Aucti·Maiori⟨s⟩. 561 310 NA
Immagine di Ursino562 Dis·Manib(us) / T(ito)·Iunio·Festo / v(ixit)·a(nnis)·X·LIIII·Iunia / Doris·coniug(i) / suo 562 300 841
Immagine di Ursino571 D(is)·M(anibus)·S(acrum)·((hedera)) / Sex(to)·Fabric(io) / Felici Latiar- / is·filius / patri·optimo. 571 286 844
Immagine di Ursino572 D(is)·M(anibus) / P(ubli) Licini Eutychi / qui·vix(it)·an(nis)·III m(ensibus)·VII· / d(iebus)·XVIII P(ublius) Licinius / Eutychus et An- / tonia Nice paren- / tes filio dulcissimo / b(ene)·m(erenti)·f(ecerunt)· 572 304 889
Immagine di Ursino574 A(uli) Mevis / Philocan(i) 574 462 919
Immagine di Ursino575 Aeschini Dtci- / liae Iridis 575 420 923
Immagine di Ursino582 D(is) M(anibus) / Artemiae Caesari- / is·Amomiano / feco·Aug(usti)·lib(ertus) / Phocasi·suo / plentisimo 582 253 904